Oppussing fri for skadestoffer

Oppussing fri for skadestoffer

Det er en kjent sak at veggmaling kan inneholde stoffer som skader miljøet. Derfor er det veldig viktig at man passer på å lufte godt når man maler. Men selv etter lang tid med lufting, kan lufta fortsatt inneholde spor av substanser som er skadelige for dyr og mennesker. Etter mye fokus på miljø i samfunnet og i media har produsentene kommet forbrukerne i møte, og derfor har selskaper som Jotun laget produkter som bidrar til et renere inneklima: følg lenken her. Det samme gjelder for www.stoffogstil.no som en forhandler av maling for hobbybruk.

Skadelige substanser som finnes i maling kan forårsake skader. Hudirritasjon, sviende øyne og pustevansker er blant de vanligste skadevirkningene, men man risikerer også langvarige skader på organismen. Bisfenol A, blyforbindelser, ftalat, kadmium, klor-parafiner, krom-forbindelser, oktylfenoler, nonylfenoler og siloksan er de aller verste. Produktene kan også inneholde løsemidler, formaldehyd, isocyanater og katon, som kan virke allergifremkallende. I tillegg til dette finner man ofte rester av olje og lakk i produkter fra USA og Asia, hvor produksjonen ikke er regulert på samme måte som i Norge. Derfor er det veldig viktig at man lufter skikkelig etter at man har malt, eller at nymalte produkter får stå utendørs en periode før de tas inn. Mange gamle bygninger er forøvrig kledd med maling som inneholder helseskadelige

Olje- eller vannbasert?

Malingprodukter kommer i to forskjellige typer – vannbasert og oljebasert. Før var det vanligere med oljebasert, men nå går de aller fleste for vannbasert når det kommer til innemiljø. Vannbasert maling regnes som mindre helseskadelig fordi den ikke inneholder løsemidler. Allikevel inneholder den en del skadestoffer, som kan virke irriterende på de som er ømfintlige. Derfor er det viktig med god lufting, også etter at man har malt med vannbaserte produkter. Oljebaserte produkter har derfor opplevd dalende popularitet, og de som er å finne på markedet i dag er utviklet for å avgi så lite skadestoffer som overhodet mulig, på lik linje med de vannbaserte.

Bedre inneklima

Norges Astma- og Allergiforbund har erklært at så mange som hvert femte barn i Norge utvikler astma før fylte ti år. Derfor har det blitt stadig større fokus på å skjerme barn og andre som oppholder seg inne for partikler og gasser som kan være skadelige. Forbundet anbefaler veldig sjelden produkter, og det eneste hittil godkjente merket er Sens fra Jotun, som tilfredsstiller krav som er strengere enn de som gjelder for hudkremer på det europeiske markedet. Selskapet har også utviklet andre oppussingsprodukter, som takmaling og grunning, slik at man unngår lukt og avdamping underveis i oppussingen.

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *