Status for norsk industri i 2020

Status for norsk industri i 2020

Historien til norsk industri går langt tilbake. Landets faktiske industrialisering begynte allerede på 1840-tallet, men Norge kunne bare kalle seg et industrialisert land rundt 1914 fordi forskjellige faktorer måtte oppfylles. En stor andel av befolkningen måtte ansettes i industrien sammenlignet med andre bransjer, industrien måtte være en viktig del av sosialøkonomien, det teknologiske nivået måtte være høyt, og samfunnet måtte være sterkt industrialisert. Disse faktorene var til stede rundt første verdenskrig

Det var flere viktige forutsetninger for norsk industrialisering og tilhørende økonomisk vekst. Blant annet forutsigbarhet i politikk og økonomi, statens store investering i fysisk og økonomisk infrastruktur og en befolkning med bedre utdanning og dermed mer kvalifisert arbeidskraft. I tillegg betydde de åpne grensene at Norge hadde en høy andel av eksport og import og dermed tilgang til utenlandsk kapital.

Andelen ansatte i norsk industri har lenge vært høy, men har gått ned de siste årene. I 2017 var det imidlertid fortsatt 215 500 ansatte i den brede industrisektoren og rundt 20 000 registrerte industribedrifter. Det var første gang på over 100 år at under 10% av den norske befolkningen jobbet i bransjen. Nedgangen skyldes i stor grad at mange jobber har flyttet til utlandet – og sammenlignet med år 2000 har det vært en reduksjon av ansatte på mer enn 20%. Det er imidlertid også viktig å påpeke at norsk industri fortsatt bidrar sterkt til verdiskaping i dag – og selv i perioder der oljeprisene er lave, gir norsk industri fortsatt et stort overskudd.

Neste trinn er norsk industri, Industri 4.0, som er spesielt preget av integrasjonen mellom den digitale verden og fysisk produksjon. Det vil føre til store teknologiske sprang i blant annet kunstig intelligens, robotikk og 3D-utskrift, noe som vil gi mulighet for produksjon i noe nær sanntid.

Der teknologien så langt har utviklet seg lineært, påpekes det nå at utviklingen vil skje eksponentielt, særlig på grunn av raskere og billigere datakraft. Og det er grunnen til at Norge og andre land nå går mot Industri 4.0.

Flere utenlandske selskaper har sett potensialet i norsk industri og har derfor begynt å selge produktene sine i Norge. Dette inkluderer danske Flexi Riste, som blant annet selger gitterrister

Related Post